Betalingsmuligheter

OPPDATERING KORONAVAKSINE


Er du mellom 18 og 64 år og i følgende risikogruppe, kan du nå ta kontakt med oss DIGITALT for registrering til vaksine.

  • Organtransplantasjon*  
  • Immunsvikt*  
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/